Hoe kan uw droom financieel worden gerealiseerd om een bedrijf te starten of op te schalen naar het volgende niveau?

Heb jij een “waanzinnig” goed idee, of heeft jouw onderneming drastisch behoeften aan uitbreiding of een werkkapitaal injectie, maar krijg je de financiering niet rond? Waarschijnlijk kunnen wij U daarbij helpen. Wij bieden onze service alleen aan voor commerciële projecten en ondernemingen. Dit kan dus ook een eenmanszaak zijn, die wil groeien, of een bestaande onderneming die een zekere kapitaalsbehoefte heeft. Maar ook “greenfield” projecten kunnen op onze steun en inzet rekenen. Wij zijn niet gebonden aan landsgrenzen of sectoren, ieder project kan worden voorgedragen, zolang dit niet een aanvraag voor particuliere financiering omvat.

Auteur: YS Koen - Klaten - 03 Maart 2020

Doordat wij ruim 25 jaar ervaring hebben in de financiële sector voor investeringen en ondernemingen, kunnen wij U een advies voorleggen dat voor U “op maat” wordt geleverd. In onze consultancy praktijk hebben wij al duizenden, wellicht 10.000+ bedrijfsplannen en project documentatie mogen inzien. Vrijwel direct kunnen wij inschatten of U met de huidige documentatie een geschikte financieringsvorm kunt krijgen. Vanwege onze uitgebreide ervaring kunnen wij meedelen dat 90% van de businessplannen worden afgekeurd of gewoonweg niet worden behandeld omdat deze zeer slecht zijn onderbouwt. Regelmatig worden wij geconfronteerd met bedrijfsplannen of project documentatie waaruit direct blijkt dat de initiatiefnemer(s) niet of nauwelijks betrokken waren bij de totstandkoming van deze documentatie. Het grootste probleem is dat het “project” in uw hoofd bestaat, maar de tegenpartij kan er niet naar kijken om te controleren of het een goed plan is. Haal geen sjabloon van internet, maar bedenk zelf een plan, we kunnen u op weg helpen en de juiste informatie voor U op papier krijgen die ook door de verschillende partijen zal worden geaccepteerd.

Als we een schriftelijke aanbeveling voor het project moeten verstrekken, ontvangt u gegarandeerd de vereiste kapitaalinjectie op maat. Maar om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een intensief proces doorlopen, waarin onze juridische afdeling een due diligence-onderzoek moet uitvoeren. Wij zullen u hierin volledig begeleiden en als adviseur betrokken blijven bij het “project” totdat het operationeel is.

Wilt U meer informatie hierover, of een aanvraag indienen dan kunt U een email sturen aan info@emcebe.com. In de omschrijving dient U te vermelden dat het om een financiering of investering aanvraag gaat. Introduceer uzelf en het “project” dan zal iemand van onze onderneming contact met U opnemen om een telefonisch onderhoud te hebben, dit kan ook een video-call zijn. Daarna zult U verdere informatie moeten verstrekken. Als wij over de uitgebreide informatie beschikken dan kunnen wij een advies uitbrengen. Zorg dat bij de aanvraag Uw naam en contact gegevens worden vermeld en een goede introductie van het project wat U wilt ondernemen. Heeft U verdere vragen dan kunt U ons telefonisch bereiken: +62-8572-7888-532.

Onze ervaring leert ons dat een (internationale) financiering sneller wordt overwogen vanaf +/- €1.000.000,–, dat wil niet zeggen dat een lagere benodigde som niet zal worden behandeld. Maar voor relatief kleine kapitaalbehoeften zijn eenvoudig andere mogelijkheden die wij U kunnen voorstellen en begeleiden hoe dat U dit zou moeten behandelen. Vanuit de kapitaalverstrekkers gaat men er van uit dat een kleinere som dan 1 miljoen euro in de directe omgeving van de ondernemer zou moeten worden gearrangeerd. Toch zien wij in de praktijk dat een hele grote groep “starters” daar een groot probleem vinden. Niet iedere aspirant-ondernemer beschikt over een sociaal netwerk waar binnen een fondsenwerving campagne succesvol zou kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er geen, of in ieder geval onvoldoende, goede mogelijkheden om een nieuw plan te financieren, tenminste dat is het geluid wat wij opvangen.

Wij hebben zelf een andere ervaring, er is te weinig aandacht voor hoe de kapitalisatie van een project of onderneming zou moeten gebeuren. Wij gaan U wel vertellen dat het niet “simpel” zal gaan, eenvoudig je handje ophouden is er niet bij. Maar als de vraag goed gesteld wordt, zal de vraagsteller ook een positief antwoord kunnen verwachten. Hoe dat de vraag samengesteld moet worden, daar is te weinig begeleiding in. Banken zijn niet meer de plek waar dat je een startersfinanciering kan krijgen, alleen maar gebaseerd op een leuk idee. Niemand zal je vertellen hoe dat je een financieringsaanvraag succesvol moet indienen en wat de voorwaarden zijn waar je aan moet voldoen. Er zijn genoeg berichten te vinden hoe dat er weer een nieuw project gaat starten en hoeveel dat ze hebben opgehaald, maar deze berichten zul je niet zo snel vinden over de pogingen waar dat het niet gelukt is. U bent echt niet de enige als U het niet voor elkaar hebt gekregen, de praktijk leert dat ruim 93% van de nieuwe initiatieven direct naar de prullenbak worden verwezen.

Dit geldt ook voor de ondernemer die al bezig is, maar wordt geremd door een kapitaalbehoefte waarbij de financiële middelen niet aanwezig zijn. Er wordt vanuit verschillende richtingen toegejuicht als je voor jezelf begint te ondernemen, maar daarna blijft het vaak angstvallig stil en hoef je niet direct te rekenen op ondersteuning. Dat een ondernemer, aspirant of gevorderd, niet over deze kennis beschikt is begrijpelijk, maar vaak heeft ook het ondersteunende netwerk niet echt de kennis in huis om dit goed op papier te krijgen. Er wordt te vaak gedacht dat wanneer er een leuke winstprognose op papier staat, dan zal iedere financier daar wel voor vallen. Niets is minder waar. Als een financier niet over specifieke marktkennis beschikt, dan zal hij bij de bestudering van de voorhanden zijnde documentatie ook zijn eigen netwerk aanspreken om inzicht in de specifieke markt te krijgen. Een financier beschikt vaak over een goed geolied netwerk waar hij precies weet waar de informatie te verkrijgen die hij nodig heeft om zijn eigen oordeel te vellen. Dan vallen veel van de winstprognoses door de mand.

Wat wij ook vaak tegen komen in de praktijk is dat de aanvrager niet of nauwelijks weet wat voor kapitaal hij/zij wil aantrekken. Is het in de vorm van een schuld, of een vermogensverpanding, als men financiers benaderd weet men vaak niet of dat men een investeerder benaderd of dat er een schuldfinanciering wordt verwacht. Maar als de aanvrager niet weet wat hij wil, hoe kan de financier dan een oplossing bieden?  Wij kunnen die vraag voor U formuleren en structureren, daarna kiest U er zelf voor of U bij Uw eigen kanalen een kapitaalinjectie gaat regelen, of dat U gebruikmaakt van ons netwerk, of wellicht dat U beide kanalen om een offerte vraagt. Als U een offerte voorgelegd krijgt, zorg dan dat daar een termsheet bij zit met alle voorwaarden van de kapitaalverstrekking. Dit hele proces zou niet wezenlijk anders hoeven zijn wanneer U voor een schuldfinanciering kiest of voor een investering, U moet weten waar U mee te maken krijgt en zorgen dat de voorwaarden duidelijk op papier komen. U moest eens weten hoe vaak wij in de praktijk tegen komen dat een klant een verkeerde financieringsvorm heeft gekregen en dat wij worden verzocht om dit te herfinancieren. Natuurlijk is dat mogelijk, maar dit zal de klant onnodig veel geld kosten, dan zitten de meeste kosten in het vroegtijdig beëindigen van reeds gemaakte afspraken. De opmerking die wij vaak krijgen dat het wel mee zal vallen omdat de klant de mogelijkheid krijgt om vroegtijdig in te lossen voor geen extra kosten, blijkt in de praktijk toch vaak anders uit te pakken. Onthoudt 1 stelregel, er bestaat niet zoiets als gratis geld. Er zal altijd iets tegen over moeten staan en dat is in 99 van de honderd gevallen in het voordeel van de geldverstrekker. In het ene geval dat dit niet zo is moet U zich echt afvragen of U de relatie voortijdig zou willen beëindigen.

Wij stellen vooraf geen condities op papier over wat voor vormen van financiering of investering wij U kunnen aanbieden. Onze filosofie is dat er geen geschikte standaard financieringsvorm is, iedere onderneming is verschillend, iedere ondernemer is verschillend. Daar stellen wij tegen over dat wij nog nooit voor een raadsel hebben gestaan over hoe een bepaalde businesscase te financieren, daarom dagen wij U uit, kom met een geval waar U van denkt dat het ons nooit zal lukken. Zelfs in het geval van non-profit instellingen of sociaal impact investeringen kennen wij de route die zou moeten worden bewandeld om zelfvoorzienend te worden en het niet langer afhankelijk zou moeten zijn van donaties en giften van derden. De vraag is eerder of dat de opdrachtgever tot het uiterste wil gaan om dat doel na te streven of dat men liever afhankelijk blijft van donaties en giften, als U niet wilt dat de muziek gaat stoppen zal U veel creatiever moeten wezen om zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Bekijk onze website voor meer informatie: www.emcebe.com, of stuur een email naar support@emcebe.com.

Ook kunt U ons volgen op:

Facebook: https://www.facebook.com/emascemerlangbersama

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/emas-cemerlang-bersama

Twitter:  https://twitter.com/EmcebeK

Wij geven er de voorkeur aan dat de correspondentie in het Engels wordt gevoerd, maar Nederlands en Indonesisch zijn ook mogelijk tijdens de oriëntatiefase.