***The English translation is directly below the Dutch article***

Geld en de onderneming; een zegen, of leidt het tot de ondergang?

Geld is het belangrijkste gereedschap voor een ondernemer in zijn gereedschapstas. Beschouw geld niet als een doel om rijkdom te verwerven, rijkdom komt natuurlijk wanneer uw bedrijf gezond is.

Auteur: YS Koen - Klaten - 12 Maart 2020

Wat is geld, stel de vraag en na het antwoord dat het een betaalmiddel is wordt het angstvallig stil. Iedereen heeft dagelijks te maken met geld, maar weinigen kunnen uitleggen wat geld daadwerkelijk is. Als je vraagt naar de psychologie van geld, dan komen er meerdere antwoorden, wat betekent geld voor jou? Kort door de bocht, de meerderheid is terug te leiden naar vier termen, geld kan worden geclassificeerd onder vier essentiële emotionele connotaties: geld staat voor veiligheid (een primaire manier om angst weg te nemen), macht (methode om belangrijke dominantie en controle te verkrijgen), liefde (manifestatie en vervanging voor genegenheid) en vrijheid (een noodzaak om te verwerven wat je wilt). Probeer een discussie in een groepscontext te starten met geld als onderwerp, gegarandeerd dat de discussie vol emoties zal zijn en dat alle 4 onderwerpen worden behandeld.

Waarschijnlijk zitten ze er niet zo ver naast met die essentiële connotaties, ik denk dat het meeste is te herleiden naar deze vier termen; veiligheid, macht, liefde en vrijheid, persoonlijk voor mij is de laatste het belangrijkste, vrijheid. Niet zoals wordt omschreven, een noodzaak om te verwerven wat je wilt, maar meer als hulpmiddel om niet afhankelijk te zijn van anderen. Ik heb geen materialistische inborst, terwijl de vrijheid voor ontdekken, ontwikkelen en ervaren weldegelijk aanwezig zijn. Dat zijn dezelfde redenen dat ik een drang heb om ondernemer te zijn, meer dan voor een ander te werken.

Maar het verhaal gaat niet over mij of de persoonlijke betekenis van geld voor iemand, veel meer wil ik begrijpen wat geld is voor een ondernemer en waarom de meeste ondernemers naar het verkeerde streven als het om geld gaat. Ik geloof dat te vaak naar geld wordt gekeken alsof het een doel is om rijkdom te vergaren, terwijl geld eigenlijk een van de belangrijkste hulpmiddelen voor een ondernemer in zijn gereedschapstas voor ondernemerschap zou moeten zijn. Laten we daarom verder gaan met de vraag wat geld is, en van daaruit uitleggen waarom het een hulpmiddel zou moeten zijn en geen doel om rijkdom te vergaren.

Wat zijn de functies van geld?

De definitie van geld die je in een typisch schoolboek zult vinden gaat over de functies ervan. Het schoolboek zal je vertellen dat het een medium van waarde-opslag is, dat wil zeggen dat een element van geld rijkdom is die je kunt gebruiken om in de toekomst uit te geven. Een andere functie van geld is een dat het een rekeneenheid is, wat weer betekend dat geld gebruikt wordt om dingen (goederen en diensten) te prijzen. De derde functie van geld is dat het een ruilmiddel is, het gaat rond tussen aanbieder en afnemer om een transactie van goederen en diensten te verrekenen en daardoor circuleert het in de economie.

Het probleem met het definiëren van geld als een lijst met functies is dat het zoveel vragen onbeantwoord laat. Zijn een van deze functies belangrijker dan de andere? Er zijn bijvoorbeeld veel dingen die waardevol zijn. Aan het bureau waar ik aan zit te werken hangt een bepaalde waarde. Zou ik die waarde geld mogen noemen, of moet het bureau meerdere element bezitten van al deze andere functies? Wanneer wordt iets geld?

Ik denk dat het essentiële probleem dat geld oplost, iets is dat bekend staat als een gebrek aan dubbel toeval van wensen. Het toeval van wensen is wanneer twee mensen elkaar ontmoeten en zij allebei hebben wat de andere persoon wil. Een voorbeeld, ik wil een brood en ga naar een bakker, dan kan ik beter naar een bakker gaan die mijn lezingen wil horen over wat geld is, anders krijg ik niets dat hij of zij wil ruilen.

En wat geld doet, is dat het een gemeenschappelijk medium biedt waar we het allemaal over eens kunnen zijn dat waarde heeft. Dus ik hoef me geen zorgen te maken of mijn bakker naar een lezing over dit onderwerp wil luisteren, ik moet alleen begrijpen dat we hebben afgesproken dat deze bakker geld accepteert – de bakker accepteert dit ding, over het algemeen de plaatselijke geldende valuta, in ruil voor zijn producten.

Welke kwaliteiten heeft geld?

Het moet deelbaar zijn, dus je moet er grote dingen en kleine dingen mee kunnen kopen. Het moet duurzaam zijn, wat betekent dat het zijn waarde in de tijd behoudt en het is niet echt duur om te onderhouden. Het moet draagbaar zijn, wat betekent dat je het op de een of andere manier aan iemand anders moet kunnen geven. En het moet herkenbaar zijn – als je een uitwisseling aangaat, moeten ze naar dit geld kunnen kijken en begrijpen wat de waarde ervan is. Zolang iets deze vier kwaliteiten heeft, is het een goede kandidaat om geld te zijn.

Waarom kom ik hierop, waarom wil ik de discussie starten dat ondernemers meer naar het middel grijpen als hulpmiddel binnen een onderneming? Anders dan uitsluitend voor eigen gewin geld zien als doel/goal om rijkdom te vergaren, dus onttrekken uit de onderneming, voor eigen gewin of dat van de aandeelhouders.

Neem bijvoorbeeld faillissementen, geef mij 1 voorbeeld van een zaak waarin een bedrijf failliet ging en dat een geldtekort geen doorslaggevende reden had voor het faillissement. Uiteindelijk gaat elk bedrijf ten onder als er geen omzet is. Bijna alle bedrijven zijn eindig, slechts een beperkt aantal bedrijven bestaat al meer dan honderd jaar, laat staan honderden jaren. Onderzoek toont aan dat het oudste nog operationeel zijnde bedrijf werd opgericht in 578, dat meer dan 1.400 jaar oud is. Uit een uitgebreide studie van de Bank of Korea uit 2008 blijkt dat er destijds 5.586 bedrijven waren die al 200 jaar of langer operationeel zijn. Dat lijkt veel, maar als we dit zouden omrekenen naar het aantal bedrijven dat er is, zou dit wereldwijd niet eens 0,01% uitmaken. Een mooi feitje, 56% van die 5.586 bedrijven zijn Japanse bedrijven, 15% zijn Duitse bedrijven, 4% Nederlandse en 3% Franse bedrijven. 89% van deze bedrijven heeft op enig moment tijdens hun bestaan niet meer dan 300 werknemers. Japan heeft nog steeds 33.000 bedrijven die al 100 jaar of langer bestaan, dat was tijdens de meest recente studie in 2018. Dus het aantal van 5,5 duizend bedrijven boven de 200 zal aanzienlijk toenemen, maar zelfs dan is het slechts een druppel in een emmer wereldwijd. Dus mijn opmerking dat een bedrijf tijdelijk is, is nog steeds waar.

Je kunt nu 2 dingen doen als je een bedrijf start, gokken dat je na een bepaalde tijd wordt overgenomen of gewoon zien wanneer het schip strandt. Maar wanneer je er rekening mee houdt dat het tijdelijk van aard is, zul je jouw volledige potentieel niet benutten om het bedrijf succesvol te maken. Is dat het waard? Ik ben nog nooit een bedrijf begonnen met de gedachte het door te verkopen, dat het twee keer is gebeurd is een incident. Evenzo zijn niet alle avonturen in het ondernemerslandschap succesvol geweest. Tijdens mijn “wacht” aan het roer van een bedrijf werd het echter nooit naar het graf gedragen. Dit is heden ook niet meer te verwachten, de ondernemingen waar ik nu bij betrokken ben zijn voor de lange termijn. Ondanks dat ikzelf niet deel uitmaak van de dagelijkse leiding van beide ondernemingen ben ik op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig. Het beleid van vooral P.T. Emas Cemerlang Bersama in Indonesië is er opgericht om duurzaam te ondernemen. De onderneming is volledig gefinancierd uit eigen middelen (bootstrapped). Voor een nieuw project hebben wij een financieringsmodel opgestart waarbij we producten verkopen direct naar de consument, waarbij de volledige inkomsten, minus de kosten, naar het innovatieproject gaan. Het nadeel van deze vorm van financiering is dat het tijdrovend is. Maar in geen geval kan het project drukken op balans van de onderneming, aangezien dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de andere operationele activiteiten.

We hadden natuurlijk de inkomsten van de onderneming kunnen verpanden en daarmee het innovatieproject financieren, maar er zit een gevaar in, er is voorlopig geen eind in zicht wanneer de ontwikkeling zal worden voltooid, dit op het gebied van de kosten en de looptijd. Dus zou dat een zeer onverstandig besluit zijn als wij de innovatie zouden financieren met de inkomsten van de onderneming als onderpand. Er zal een moment gaan komen dat wij de innovatie gaan afsplitsen van de onderneming, daarmee de verdere ontwikkeling als een zelfstandige onderneming verder runnen. Maar het moment is nog niet aanwezig, wij zijn van mening dat wij de beste huismeester zijn om in deze fase van ontwikkeling het project in huis te houden. Waarom zul je vragen, neem geld van investeerders. Het stelt ons niet gerust dat een investeerder de lange termijn voor ogenschouw neemt, wij willen ook niet een investeerder aantrekken met loze beloften. Daarom hebben wij voor het model gekozen om een product te verkopen en de “winstmarge” volledig aan het project te spenderen.

Specialisten, ambachtsmensen, handwerkers, kunstenaars hebben allemaal iets gemeen, ze delen de liefde voor hun gereedschappen – hulpmiddelen. Ze zijn er zuinig op, ze onderhouden hun gereedschappen tot in de perfectie. Ik heb nog nooit iemand zo teleurgesteld gezien als een kok in het restaurant waar ik de spoelkeuken bemande toen ik zijn pannen met een schuurspons en zeep onderhanden nam. Stuk voor stuk zie ik dat men de gereedschappen koestert alsof ze een verlengstuk zijn van hun ambacht, bijna alsof het kinderen zijn. Wat is het ultieme stuk gereedschap voor een ondernemer? Geld, omdat het bedrijf in staat is haar operationele activiteiten te blijven financieren, omdat het over voldoende liquide middelen beschikt. Je moet natuurlijk beloond worden voor je werk, natuurlijk kun je genieten van je successen, maar wat komt er morgen? Waarom zou dit ten koste gaan van het belangrijkste gereedschap in je bedrijf. Zo vaak, misschien te vaak, heb ik mensen zien denken dat ‘muziek’ nooit zou ophouden, dat het bedrijf als nooit tevoren zou blijven draaien, meer groei, meer winst elk jaar, zodat ze voorschot konden nemen op toekomstige inkomsten. Maar er is niets zo veranderlijk als de markt wat jouw speelveld is. Wat vandaag een populair product is, kan morgen totaal uit de gratie zijn bij de consument. Je hoeft zelf niet eens verantwoordelijk te zijn voor die verandering, het gebeurt gewoon.

Het is zo makkelijk om achteraf de fouten aan te wijzen en zeggen, kijk daar ging het fout. Het probleem is dat we gewoon niet willen leren. Hoe vaak zie ik het wel niet gebeuren, zodra een ondernemer de financiering rond krijgt gaan er gekke uitgaven komen. Ineens moet er een duurdere auto komen, of een meer luxueus kantoor, of nog erger, de ondernemer koopt een nieuw huis of wat dan ook, de lijst is enorm. Maar laten we nu eens eerlijk zijn, of dat er een investeerder in je bedrijf is gestapt, of dat er een bank of wie dan ook een lening heeft verstrekt, je staat op een achterstand. 1, je hebt verantwoording af te dragen naar anderen dan alleen maar aan jezelf, 2, je hebt er een schuld bij. Ja lieve lezers, een investering is ook een vorm van een schuld, je staat in het krijt bij die investeerder want toen je zijn/haar geld hebt geaccepteerd heb jij een bepaalde verwachting gecreëerd bij die investeerder. Maar nog meer, als je personeel hebt ben je verantwoordelijk voor hen en hun families, want zodra jij verlangt als werkgever dat zij een bepaalde tijd bij jou doorbrengen, dan heb je verplichtingen om ze daarvoor te belonen. Je ontneemt ze de mogelijkheid om ergens anders inkomsten te kunnen genereren, dus zul je jouw afspraken met hun na moeten komen en dat houd ook in dat je de deur van jouw onderneming open moet houden zodat zij hun werk kunnen doen.

De economie is conjunctuurgevoelig, dat is een gegeven waar jij als ondernemer weinig aan kan doen. Maar je kan jouw onderneming er wel tegen wapenen. Een van de belangrijkste dingen die je daarvoor kunt doen is een meer conservatieve cashflow benadering hanteren. Ja ik ken uitspraak wel: die auto is een leaseauto, maar mijn boekhouder zegt dat het juist goed is want dan heb ik meer aftrekposten, of wat voor onderwerp dan ook. Het probleem wat ik daar mee heb is het volgende: verdient de auto geld, zo ja dan kan het misschien voordelig zijn, maar als je geen transporteur bent is het antwoord waarschijnlijk nee. Wat de realiteit dan is van een leaseauto, je verpand een gedeelte van toekomstige cashflow naar de betaling van die leaseauto, die niet eens eigendom is, achteraf heb je te veel voor diezelfde auto betaalt. Hetzelfde geld voor creditcards, je neemt een voorschot op toekomstige inkomsten, die helaas nog niet gerealiseerd zijn. Wat het doet is dat het jouw cashflow gijzelt, die wanneer alles goed gaat wel die druk aankan, maar hoe zit dat in een tijd dat het minder gaat. Dan wordt je dus slaaf van je eigen cashflow. Je moet werken om de vaste lasten te kunnen betalen, waardoor er dus minder overblijft om in nieuwe producten te investeren waardoor je weer verdere omzet mis gaat lopen.

De grootste ondernemers, ik heb het niet per se over wie de hoogste inkomsten heeft, maar ik bedoel ondernemers die het elke keer laten zien, ze bereiden zich al voor op een mogelijke crisis die eraan komt. Niet omdat ze bang zijn, maar omdat ze er klaar voor willen zijn. Omdat één ding zeker is in een krimpende economie, zeker tijdens een economische crisis, ontstaan ​​er onverwachte kansen om bedrijven over te nemen of samen te werken. Waarom zinspeel jij niet op een mogelijke crisis, waarom test je jouw bedrijf niet? Ik begrijp dat de druk af en toe van de ketel moet komen en dat je niet altijd conservatief wilt zijn in je uitgaven. Doe het omdat niemand anders het voor je zal doen, maar verspil geen geld aan uitgaven die niets met jouw bedrijf te maken hebben, ik bedoel niet-inkomsten gerelateerde uitgaven. Trakteer jezelf wanneer je een goede winst hebt gemaakt, maak een afspraak met jezelf voor een bonusregeling en geniet er maximaal van, maar die bonusregeling kan alleen worden gerealiseerd als er winst wordt gemaakt. Laat die bonusregeling niet jouw hele winst opeten, reserveer de helft of meer voor geweldige buitenkansen. Leg een “oorlogskas” aan, die kun je aanspreken wanneer je ten strijde moet trekken, of dat nu een overname is, of om je bedrijf door de storm heen te loodsen. Wat iedereen ook gaat zeggen, je boekhouder, je accountant, je bankier, zij zullen allemaal jou adviseren om die lening niet eerder af te lossen, zij zullen zeggen dat je stom bent om de schuld op je creditcard te verminderen. Waarom, omdat als jouw bedrijf er supergezond voor staat dan hebben zij minder te doen.

Achteraf is het makkelijk klagen: ik heb verkeerde adviezen gekregen, maar vergeet niet: een advies is nog altijd een advies en geen verplichting. Maar die verplichting blijft wel bestaan als je die lening niet vroegtijdig inlost. Wij komen het zo vaak tegen in een businessplan, of dat het nu een transportonderneming is in welke vorm dan ook, of een bedrijf in bijvoorbeeld de horecasector, waarom zou je met een businessplan komen waarbij je de volledige capaciteit verpand aan de financiering? Vertel mij dan eens hoe dat je een goed gefundeerde inkomstenstroom kunt organiseren voor jouw operationele activiteiten? Een transportbedrijf die zijn voertuigen volledig financiert is al op weg naar de afgrond. Dan krijg ik zo vaak de opmerking, maar het is dood kapitaal als ik het in mijn voertuigen steek. Nee, het is dood kapitaal als je bestuurders van die voertuigen moet ontslaan omdat je er geen werk voor hebt en toch de leasepremies moet voldoen voor stilstaande vervoersmiddelen. Ik zeg je nu dat een transportonderneming alleen kan blijven bestaan als die tenminste 1/3 van zijn vloot in eigendom heeft. Hetzelfde geld voor een bedrijf in de horeca, ga geen financieringsmodel optuigen waarbij je de hoofdinkomsten voor 80% of meer verpand aan de kosten voor financiering. Sterker nog, voor een hotel bijvoorbeeld zou ik een formule van minimaal 50% van alle kamers in eigen beheer hebben. Ja, wordt er dan gezegd, maar ik heb nog meer inkomsten, restaurant, bar, dienstverlening en ga zo maar door. Leuk allemaal, maar hoe bouw je een buffer op voor vernieuwing als het hoofdbestandsdeel van je inkomsten wordt opgeslokt door de kosten van de financiering?

Wij hebben het management van onze onderneming verplicht om gedurende de publieksparticipatie van het nieuwe project een zeer gereduceerde salariëring te accepteren, niet meer dan €700,00 – wat is omgerekend naar westerse koopkracht berekend ongeveer €2.450,00 per maand. Ze lijden heus geen honger, maar ik vind het niet kunnen dat we het publiek vragen om aandacht voor het project en dan wel een hoger salaris gaan vangen. De rekening van de innovatie komt overigens niet bij de consument te liggen, want door dat wij direct aan de consument gaan verkopen schakelen we de tussenverkoop kanalen uit, waardoor wij die ruimte krijgen om 25% van de verkoopprijs aan het innovatieproject te besteden. De prijs voor de consument blijft hetzelfde, we gaan alleen over tot directe verkoop, maar de consument moet het ons dus wel gunnen. Om de gunst van de consument te kunnen krijgen, moeten we een hoge mate van transparantie bewerkstelligen en verantwoording afleggen aan die consument om aan te tonen waar zijn geld naar toe gaat.

De boodschap is niet dat je jouw salaris moet verminderen als eigenaar van een onderneming, maar de waarde van geld juist in te schatten voor jouw onderneming en de toekomst. Absolute nummer 1 zou niet jouw verdiensten moeten zijn, maar de financiële gezondheid van jouw onderneming. Zodra je geld daadwerkelijk ziet als belangrijkste gereedschap in je arsenaal van hulpmiddelen die je tot jouw beschikking hebt om je onderneming door welke storm dan ook te leiden, zal je meer ruimte hebben om moeilijke beslissingen te nemen. Want die komen er vanzelf wel een keer. De vraag is niet wanneer dat die storm gaat komen, maar of jij er klaar voor bent. Heb een scenario klaarliggen dat je kunt snijden in bepaalde uitgaven, als jij het juiste voorbeeld toont naar je medewerkers, zullen zij de gevolgen sneller accepteren. Zolang je maar genoeg geld in kas houdt zodat de business door kan gaan. Het allerbelangrijkste is dat je kunt blijven investeren in jouw product, wat dat dan ook mag wezen. Ga geen geld investeren in passieve inkomsten, wat nu de trend lijkt te zijn op internet. Want die passieve inkomsten zijn niet meer zo passief als je de winst van je onderneming in bijvoorbeeld onroerend goed investeert wat je niet kunt verkopen in de tijd van een crisis. Dan is dat stuk passieve inkomsten direct een blok aan het been geworden. In plaats daarvan kun je beter in goede tijden je winst investeren in 2de en/of 3de lijn inkomsten binnen je bedrijf. Ik zeg niet dat passieve inkomsten niet goed is, maar waarom onttrekken uit je onderneming als je ook iets kunt doen om je onderneming sterker te maken. Ga niet je voorraad beheer aanpassen op het moment dat je in de problemen komt, want je leverancier zal echt niet blij zijn met je. Ook zij worden getroffen door de crisis, zodra jij belt dat je kleinere voorraden wilt aanhouden en sneller geleverd wilt krijgen is dat 2 keer slecht nieuws voor die leverancier, zodat hij de prijs zal willen aanpassen en dan niet ten gunste van jouw portemonnee. Maar als jij contanten hebt om die leverancier te betalen, kun je waarschijnlijk over de prijs onderhandelen op het moment dat hij vraagt of je direct kunt betalen in plaats van 30 dagen na levering, of wat ook de afspraken zijn. In de tijd van crisis is contant geld de Koning.

Gedurende de tijden van veel tegenwind is het zeer eenzaam aan de top, je hoeft niet op steun of medelijden te rekenen. Wanneer er tegenwind op steekt zul je zelfs merken dat juist op dat moment de afrekening gaat komen. Dan zul je pas echt merken wat anderen van jou vinden als ondernemer. Blijf je overeind in het zicht van jouw clientèle, personeel, leveranciers, maar nog meer dan wie dan ook de concurrentie?  Dat zijn de momenten die jouw toekomst als ondernemer zullen bepalen, kan iedereen op jouw rekenen in tijden dat het moeilijk gaat, dan zullen ze nog meer een fan worden dan wat hun rol in de relatie met jou bepaald. Als meest publiek bekende voorbeelden is Steve Jobs, hij was de “freak” die voor perfectie ging voor hij werd weggestuurd bij Apple. Maar toen hij als de verlosser weer werd binnen gehaald en hij Apple voor de poorten van de hel heeft weg gesleept om het weer gezond te maken en waanzinnige producten op de markt bracht. Toen is zijn naam voorgoed gemaakt, met als gevolg dat bij zijn overlijden de hele wereld er aandacht aan besteedde en nu 9 jaar later praten we nog steeds over hem alsof hij er nog steeds is. Voorheen was het Steve Jobs van Apple, daarna was het Apple van Steve Jobs. Dit is moeilijk om te evenaren, dat is ook niet nodig, maar je kunt dit gevoel wel creëren in jouw omgeving.

Ik hoop dat je de strekking van het verhaal hebt meegekregen, ik schrijf dit niet om de lezer eens even de les te lezen, ik deel wat ik meemaak in de praktijk, doe daar je voordeel mee. Als je vragen of opmerkingen hebt kun je ons bereiken via de email: info@emcebe.com of laat een commentaar achter op LinkedIn waar dit artikel ook geplaatst wordt: https://www.linkedin.com/company/emas-cemerlang-bersama of op Facebook: https://www.facebook.com/emascemerlangbersama/.

Dank voor je aandacht.

Money and the company; a blessing, or does it lead to ruin?

Money is the most important tool for an entrepreneur in his tool bag. Don’t consider money as a goal to acquire wealth, wealth comes naturally when your business is healthy.

Author: YS Koen - Klaten - 12 March 2020

What is money, ask the question and after the answer that it is a means of payment, it becomes anxiously silent. Everyone deals with money every day, but few can explain what money really is. If you ask about the psychology of money, there will be several answers, what does money mean to you? Shortly, the majority can be traced back to four terms, money can be classified under four essential emotional connotations: money stands for security (a primary way to allay fear), power (method of gaining important dominance and control), love (manifestation and replacement for affection), and freedom (a necessity to acquire what you want). Try to start a discussion in a group context with money as a topic, guaranteed that the discussion will be full of emotions and that all 4 topics will be dealt with.

They are probably not that far off with those essential connotations, I think most can be traced back to these four terms; security, power, love and freedom, personally the most important to me is freedom. Not as described, a necessity to acquire what you want, but more as an aid to not depend on others. I have no materialistic character, while the freedom for discovery, development and experience are indeed present. Those are the same reasons I have an urge to be an entrepreneur, more than working for someone else.

But the story is not about me or the personal meaning of money for someone, much more I want to understand what money is for an entrepreneur and why most entrepreneurs strive for the wrong when it comes to money. I believe that too often money is looked at as if it were a goal of accumulating wealth, when money should actually be one of the most important tools for an entrepreneur in his entrepreneurial tool bag. So, let us move on to the question of what money is, and from there explain why it should be a tool and not a means to accumulate wealth.

What are the functions of money?

The definition of money that you will find in a typical textbook is about its functions. The textbook will tell you that it is a medium of value storage, that is, an element of money is wealth that you can use to spend in the future. Another function of money is that it is a unit of account, which in turn means that money is used to pricing things (goods and services). The third function of money is that it is a means of exchange, it circulates between provider and buyer to settle a transaction of goods and services and therefore circulates in the economy.

The problem with defining money as a list of functions is that it leaves so many questions unanswered. Are one of these functions more important than the other? For example, there are many things that are valuable. There is a certain value at the desk I’m working on. Could I call that value money, or should the desk have multiple elements of all these other functions? When does something become money?

I think the essential problem that money dissolve is something known as a lack of double coincidence. The coincidence of desires is when two people meet and they both have what the other person wants. For example, I want a loaf of bread and go to a bakery, then I better go to a bakery who wants to hear my talks about what money is, otherwise I don’t get anything to exchange.

And what money does is that it provides a common medium that we can all agree on has value. So, I don’t have to worry about my baker listening to a lecture on this subject, I just need to understand that we have agreed that this baker accepts money – the baker accepts this thing, generally the local currency, in exchange for his products.

What qualities does money have?

It must be divisible, so you have to be able to buy big things and small things with it. It must be sustainable, which means that it retains its value over time, and it is not really expensive to maintain. It has to be portable which means you need to be able to give it to someone else somehow. And it has to be recognizable – when you enter into an exchange, they need to be able to look at this money and understand its value. As long as something has these four qualities, it is a good candidate to be money.

Why do I come here, why do I want to start the discussion that entrepreneurs should see money as a tool and use it within a company? Other than seeing money solely for your own gain as the purpose of collecting wealth, i.e. withdrawing money from the company, for your own gain or that of the shareholders.

Take bankruptcies, for example, give me 1 example of a case in which a company went bankrupt and that a money shortage had no decisive reason for the bankruptcy. In the end, every company goes down if there is no turnover. Almost all companies are finite, only a limited number of companies have existed for more than a hundred years, let alone hundreds of years. Research shows that the oldest company still in operation was founded in 578, which is over 1,400 years old. An extensive 2008 Bank of Korea study shows that there were 5,586 companies back then that have been operational for 200 years or more. That seems like a lot, but if we would convert this to how many companies there are, this would not even account for 0.01% worldwide. A nice fact to tell, 56% of those 5,586 companies are Japanese companies, 15% are German companies, 4% Dutch and 3% French companies. 89% of these companies have no more than 300 employees at any one time during their existence. Japan still has 33,000 companies that have been around for 100 years or more, that was during the most recent study in 2018. So, the number of 5.5 thousand companies over 200 will increase significantly, but even then, it’s just a drop in a bucket worldwide. My comment that a company is temporary is still valid.

You can do 2 things when you start a business, gamble that you will be taken over after a certain time or just see when the ship dies. But when you consider that it is temporary in nature, you will not use your full potential to make the company successful. Is that worth it? I have never started a company with the thought of reselling it, that it happened twice is an incident. Likewise, not all adventures in the entrepreneurial landscape have been successful. However, during my “watch” at the helm of a company, it was never carried to the grave. This is not to be expected today, the companies I am involved in now are long-term. Although I am not part of the daily management of both companies, I am emphatically present in the background. The policy of P.T. Emas Cemerlang Bersama in Indonesia is mainly focused on sustainable entrepreneurship. The company is fully self-financed (bootstrapped). For a new project, we have launched a financing model where we sell products directly to the consumer, with the full proceeds, minus the costs, allocated to the innovation project. The disadvantage of this form of financing is that it is time consuming. Under no circumstances can the project weigh on the company’s balance sheet, as this could adversely affect other operational activities.

Of course, we could have pledged the company’s revenues and thereby fund the innovation project, but there is a danger, there is no end in sight as to when development will be completed, in terms of cost and duration. So that would be a very unwise decision if we were to fund the innovation with the company’s revenue as collateral. There will be a time that we will split off the innovation from the company, thereby continuing the further development as an independent company. But the moment is not yet there, we believe that we are the best caretaker to keep the project in house at this stage of development. Why will you wonder, take money from investors. We are not reassured that an investor considers the long term, nor do we want to attract an investor with empty promises. That is why we chose the model to sell a product and to fully spend the “profit margin” on the project.

Specialists, craftsmen, artists all have something in common, they share the love for their tools. They are careful with it; they maintain their tools to perfection. I have never seen anyone as disappointed as a chef in the restaurant where I staffed the rinse kitchen (during my teens) when I cleaned his pans with a scouring pad and soap. All I see that people cherish the tools as if they are an extension of their craft, almost as if they were children. What is the ultimate tool for an entrepreneur? Money, because having enough money in liquid will allow the company to continue to fund its operational activities. Of course, you have to be rewarded for your work, of course you can enjoy your successes, but what will come tomorrow? Why should this be at the expense of the most important tools in your company. So often, perhaps too often, I’ve seen people think that “music” would never stop, that the company would continue to run like never before, more growth, more profit every year, so that they could take advantage on future earnings. But there is nothing as changeable as the market which is your playing field. A product what will be popular today may be totally out of favor with consumers tomorrow. You don’t even have to be responsible for that change, it just happens.

It’s so easy to point out the mistakes afterwards and say look there went wrong. The problem is we just don’t want to learn. Often do I see it happen, as soon as an entrepreneur gets the financing done, there are crazy spending. Suddenly there must be a more expensive car, or a more luxurious office, or even worse, the entrepreneur buys a new house or whatever, the list is huge. But let’s face it, whether an investor has stepped into your business or a bank or someone else has extended a loan, you take a step back. 1, you have an accountability to others than just yourself, 2, you have a debt. Yes, dear readers, an investment is also a form of debt, you are in debt with that investor, because if you have accepted his / her money, you have raised a certain expectation with that investor. But even more so, if you have personnel, you are responsible for them and their families, because as soon as you as an employer want them to spend a certain amount of time with you, you have an obligation to reward them for that. You are depriving them of the opportunity to generate income elsewhere, so you will have to fulfill your obligations with them and that includes keeping the door of your company open so that they can do their job.

The economy is sensitive to the economic cycles, something you as an entrepreneur cannot do much about. But you can arm your company against it. One of the most important things you can do for that is to adopt a more conservative cash flow approach. Yes, I know the statement: yes, that car is a lease car, but my accountant says it is good because then I have more tax deductions, or any other subject. The problem I have with this is the following: does the car make money, if so, it can be beneficial but if you are not a transporter then the answer is probably no. What the reality is of a lease car, you pledge a part of future cash flow to the payment of that lease car, which is not even owned, afterwards you have paid way too much for that car. The same goes for credit cards, you take an advance on future income, which unfortunately has not yet been realized. What it does is that it holds your cash flow hostage, which when everything goes well can handle that pressure, but what about a time when it is less. Then you become a slave to your own cash flow. You have to work to be able to pay the fixed costs, so that there is less left to invest in new products, which means you will miss out on further revenue.

The biggest entrepreneurs, I’m not necessarily talking about who has the biggest balance sheet, but I mean entrepreneurs who show it every time, they are already preparing for a possible crisis to come. Not because they are afraid, but because they want to be ready. Because one thing is certain in a shrinking economy, especially during an economic crisis, unexpected opportunities arise to take over companies or to work together. Why not allude to a possible crisis, why not test your company? I understand that occasionally the pressure has to get off the bow and you don’t always want to be conservative in your spending. Do it because no one else will do it for you, but don’t waste money on expenses that have nothing to do with your business, I mean non-income related expenses. Treat yourself when you have made a good profit, make an appointment with yourself for a bonus scheme and enjoy it to the maximum, but that bonus scheme can only be realized if a profit is made. Don’t let that bonus scheme eat your entire profits, reserve half or more for great opportunities. Create a “war chest” that you can use when you have to go to war, whether that is an acquisition or to guide your company through the storm. Whatever everyone else is going to say, your bookkeeper, your accountant, your banker, they will all advise you not to pay off that loan earlier, they will say that you are stupid to reduce the debt on your credit card. Why, because if your company is in super health, they have less to do.

It is easy to complain afterwards: I got the wrong advice, but don’t forget advice is still advice and not an obligation. However, that obligation remains if you do not repay that loan early. We come across this so often in a business plan, whether it is a transport company in any form, or a company in the hospitality sector, for example, why create a business plan where you collateralize the full capacity of your accommodation to cover financing costs? Then tell me how you can organize a well-funded revenue stream for your operational activities? A transport company that fully finances its vehicles is already on its way to the bottom. Then I get the comment so often, but it’s dead capital when I put it in my vehicles. No, it is dead capital if you have to fire drivers of those vehicles because you have no work for them and still have to pay the lease premiums for stationary vehicles. I now tell you that a transport company can only survive if it owns at least 1/3 of its fleet. The same goes for a business in the hospitality industry, do not set up a financing model in which you pledge the revenue for 80% or more to the costs of finance. In fact, for a hotel, for example, I would have a formula of at least 50% of all rooms in-house. Yes, they will say, but I have more revenue, restaurant, bar, services and so on. Nice all, but how do you build a buffer for renewal if the main part of your income is consumed by the costs of the financing?

We have obliged the management of our company to accept a reduced salary during the public participation of the new project, no more than €700.00 – which is converted to western purchasing power calculated approximately €2,450.00 per month. They won’t be hungry, but I do not think we can ask the public to pay attention to the project and then we take-out a higher salary. The bill for the costs of innovation will not lie with the consumer, because by selling directly to the consumer we eliminate the intermediate sales channels, which gives us the space to spend 25% of the sales price on the innovation project. The price for the consumer remains the same, we only proceed to direct sales, but the consumer must therefore allow us. In order to gain consumer favor, we must achieve a high degree of transparency and be accountable to that consumer to demonstrate where his money is going.

The message is not that you should reduce your salary as a business owner, but to estimate the value of money for your company and the future. Absolute number 1 should not be your personal earnings, but the financial health of your company. Once you actually see money as the most important tool in your tool bag that you have at your disposal to lead your business through any storm, you will have more room to make difficult decisions. Because they will happen for sure. The question is not when that storm will come, but whether you are ready. Have a scenario ready that you can cut into certain expenses, if you show the right example to your employees, they will accept the consequences faster. As long as you keep enough money in cash so that the business can continue. The most important thing is that you can continue to invest in your product, whatever that may be. Do not invest money in passive income, which now seems to be the trend on the internet. Because that passive income is no longer so passive if you invest the profit of your company in real estate, for example, which you cannot sell in the time of a crisis. Then that piece of passive income has immediately become an obstacle. Instead, you should invest your profit in 2nd and / or 3rd line revenue stream within your company in good times. I am not saying that passive income is not good, but why withdraw from your company if you can also do something to make your company stronger. Do not change your inventory management when you get into trouble, because your supplier will not be happy with you. They are also affected by the crisis, as soon as you call that you want to keep smaller stocks and want to have them delivered faster, that is twice bad news for that supplier, so that he will want to adjust the price and not in favor of your wallet. But if you have cash to pay for that supplier, you can probably negotiate the price when he asks if you can pay right away instead of 30 days after delivery, or whatever the arrangements are. In times of crisis, cash is the King.

During the times of a lot of headwind it is very lonely at the top, you do not have to count on support or compassion. When there is a headwind you will even notice that the settlement will come at that very moment. Then you will really notice what others think of you as an entrepreneur. Do you stay upright in view of your clientele, staff, suppliers, but more than anyone else the competition? Those are the moments that will determine your future as an entrepreneur, if everyone can count on you during times of difficulty, they will become even more of a fan of you than what determines their role in the relationship with you. The most publicly known example is Steve Jobs, who was the “freak” who went for perfection before being expelled from Apple. But when he was brought back in as the savior and dragged Apple out of the gates of hell to bring it back to health and brought out amazing products. Then his name was made for good, with the result that the whole world paid attention to it on his death and now 9 years later we still talk about him as if he is still here. Previously it was Steve Jobs from Apple, after that it was Apple from Steve Jobs. This is difficult to match, it is not necessary, but you can create this feeling in your own community.

I hope you got the thrust of the story; I am not writing this to give the reader a lesson, I share what I experience in practice, take advantage from that. If you have any questions or comments, you can reach us via email: info@emcebe.com or leave a comment on LinkedIn, where this article is also posted: https://www.linkedin.com/company/emas-cemerlang-bersama or on Facebook: https://www.facebook.com/emascemerlangbersama/ .

Thank you for your attention.