Laat een goede crisis nooit verloren gaan

Naar aanleiding van een aantal reacties op sociale Media forums krijg ik vragen over wat ik nou precies bedoel. Verwacht hier geen stevig onderbouwd rapport, maar meer een los uit de pols geschreven blog. In mijn reacties maak ik in het algemeen twee opmerkingen. De eerste is gebaseerd op de titel van dit blog: Laat een goede crisis nooit verloten gaan. Deze opmerking, of quote zo je belieft valt te herleiden naar 2 personen, in beide gevallen waren zij publieke functionarissen. De eerste waar dat vaak naar verwezen wordt als deze opmerking wordt aangehaald is Winston Churchill. De tweede die dit gezegd zou hebben, of wel in soortgelijke bewoording was Rahm Emanuel, hij heeft die uitspraak gedaan in zijn rol als stafchef onder President Obama, gedurende de afwikkelingen van de 2007-08 crisis.

Auteur: Y.S. Koen, Klaten, 20 Oktober 2021

In dat licht moet de titel dan ook bezien worden, de overheid grijpt een crisis aan om veranderingen door te voeren. Of in ieder geval kan een tijd van crisis nuttig zijn om dingen uit te testen die anders onmogelijk worden geacht. Men gaat er van uit dat de burger dit wel zal accepteren zolang de crisis maar wordt opgelost. Dit is niet eens een hele rare gedachten, vooral in de tijd van Churchill kreeg de burger maatregelen voorgeschoteld als een mededeling. Dat is iets wat de huidige politici nog steeds graag zouden willen doen. Men vergeet dan dat er zoiets bestaat als sociale media waar burgers samenkomen en steeds luider hun ongenoegen kenbaar maken. Vroeger had je daar het buurtcafé voor, alleen heeft dat buurtcafé nu een veel groter bereik. De burger is ontevreden over het beleid waar politici mee aankomen, maar er wordt van de burger nog altijd verwacht dat ze dit blindelings accepteren. Dan is er een nog veel groter probleem, fouten van ambtenaren en politici komen nu steeds sneller aan het licht.

Het wordt door overheden wereldwijd gepredikt alsof het een wondermiddel is, de CASHLOZE samenleving. Laat ik het maar direct benoemen, een cashloze samenleving wordt maar om één reden door overheden nagestreefd. De overheid vertrouwd zijn burgers niet. De cashloze samenleving gaat helemaal niet om het contante geld wat jij en ik ergens hebben liggen, het gaat om totale controle, als je toezicht houdt op het geld en de transacties, heb je controle over de gebruiker. Een voorbeeld, zodat de lezer begrijpt wat ik bedoel:

Een persoon – vaste baan, stabiel inkomen over meerdere jaren. Geen enkele schulden, geen leningen, geen creditcards, geen hypotheek, niet eens een kredietlimiet op de betaalrekening. Leeftijd 40-45. De persoon is al jaren klant van dezelfde bank, waar ook zijn salaris maandelijks binnenkomt en waar bijna al zijn rekeningen worden betaald. De persoon heeft een lening nodig. Na ampel beraadt wordt de lening aanvraag door de bank afgewezen.

De conclusie van de bank: klant heeft geen enkel ander bancair product dan een betaalrekening en misschien een spaarrekening. Er zijn geen gegevens beschikbaar over betaalgedrag in geval van een krediet, geen krediethistorie betekent automatisch een risico factor.

Een onmogelijk verhaal zul je zeggen, helaas niet, het is de absurde werkelijkheid. Als je dan ook nog eens regelmatig contant geld op neemt, word je nog minder betrouwbaar geacht. De bedragen die je contant mag aanhouden worden steeds kleiner, waar je voorheen nog zonder problemen €10.000,00 cash mee kon nemen op een reis, ongeacht het doel van de reis, ga je nu vragen krijgen. Als je niet direct kunt aantonen waar dat geld vandaan komt, wordt het in beslag genomen en zul je moeten vechten om je geld terug te krijgen, ondanks dat je niets fout gedaan hoeft te hebben. Wanneer je iemand bij een bank aanspreekt over dit soort gevallen, dan verschuilt men zich achter algoritmes, die is er om fraude tegen te gaan wordt er dan gezegd. Okay, dan wordt er dus bij voorbaat van uitgegaan dat je foute bedoelingen hebt. Bankiers zijn steeds minder zichtbaar voor de burger, sterker nog de burger wordt als ongehoorzaam beschouwd wanneer hij te veel aandacht eist, ga maar naar de website en stel daar je vraag wordt er dan gezegd. Er wordt alleen niet bij vertelt dat er iemand is geweest die deze algoritmes heeft samengesteld, dan heb ik het niet over de programmeurs, maar over degene die met de vraag naar de programmeurs toe kwam hoe dat ze zich konden beschermen tegen het kwaad, lees de ongehoorzame burgers. Dit is nog maar het begin.

Als ik schrijf dat wij als burgers moeten oppassen dat we niet het huisdier worden van de robot, is dit niet een aanklacht tegen robots. Die voert alleen maar uit, het is de man/vrouw achter de knoppen die zich wenst te verschuilen achter die robot. Zelfs als die robot is volgehangen met Machine Learning toepassingen, is er iemand die invoert wat die robot moet leren. Dus ga nu niet massaal je woede afreageren op iedere robot, de robot voert alleen maar uit. Als de bankier zich niet langer kan verschuilen achter de algoritmes, dan zal die de overheid verwijten maken. Maar we weten natuurlijk allemaal dat de overheid en het bankwezen op zijn minst overspelige bedpartners zijn. Als je daar aan twijfelt denk dan nog maar eens terug aan de 2007-08 crisis. Wie werd er verantwoordelijk gehouden voor de chaos die banken hebben veroorzaakt voorafgaande aan de crisis, de burger want die kreeg uiteindelijk de rekening gepresenteerd door gierend oplopende staatsschulden. Het bankwezen is een legaal monopolie, in stand gehouden door de overheid. Daar komen we straks nog wel op terug wat daar de nadelen voor de burger van zijn.

Ik was zeer pessimistisch in de nadagen van de 2007-08 crisis, de staatschulden liepen zo hard op dat dit op een normale manier nooit meer opgelost kon worden. Er werd met rap uitdijende staatsschulden een voorschot genomen op de toekomst van meerdere generaties. Zij worden geconfronteerd met grote tekorten waardoor er voor die generaties niet naar behoren kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld educatie, infrastructuur, gezondheidszorg en het sociale zekerheidsstelsel zal steeds verder onder druk komen te staan en geleidelijk volledig verdwijnen. Banken betalen niet langer rente over spaargelden die zij innemen van klanten (lees de burger), de klant dient nu een vergoeding te betalen. Waarom breng je dan die spaargelden naar de bank? Oh wacht even, had ik niet eerder geschreven dat je niet langer het recht hebt om grote contante bedragen in je bezit te houden? En oh ja die lage rente, wie was daar ook alweer schuldig aan? De centrale banken en is de centrale bank voor de burger, nee natuurlijk niet, die bepalen het monetaire beleid van de overheid. Dus overheden lenen geld, waar dat de burger uiteindelijk verantwoordelijk voor is om dat weer op te lossen doormiddel van belastinginkomsten. Waar dat er in Nederland in de beginjaren na de crisis een heel rigide beleid werd gevoerd over de rug van de burgers om die rap uitdijende staatsschulden onder controle te krijgen, daar lenen ze massaal weer en wordt er gesmeten met geld om de effecten van de pandemie op de samenleving te verminderen. Het lijkt allemaal niet op te kunnen. Maar wie krijgt daarvoor uiteindelijk de rekening gepresenteerd, juist ja, de burger.

Jij als burger hebt geen stem in het leen- en monetaire beleid van jouw overheid, maar je voelt wel degelijk de gevolgen. Hogere belastingen, valuta die minder waard wordt, je pensioen wordt uitgehold, de verzorgingsstaat wordt alsmaar schraler. Hoe kun je als burger het heft weer in handen nemen als het gaat om jouw financiële onafhankelijkheid. Want dat is toch de boodschap die de overheid steeds luider uitspreekt, reken niet meer op ons en oh ja alles wordt duurder en betaal alsjeblieft hogere belastingen om tekorten op de overheidsbegroting te dekken. Let wel, dit is geen relaas om belastingen te ontwijken of niet meer te betalen. We leven allemaal in een gemeenschap en die gemeenschap heeft zijn benodigdheden, dit kan alleen maar gefinancierd worden door belastinginkomsten. Maar dan hoeven jouw financiën niet ten prooi te vallen aan de regel- en controlezucht van de overheid en een gebrek aan vertrouwen door de overheid in zijn burgers. Je straft de overheid voor het wanbeleid door zelfbeschikking over jouw financiën te krijgen, dit kun je volledig doen binnen de verschillende blockchain protocollen die nu worden uitgerold. Bitcoin is ontstaan als protest tegen het monetaire beleid van alle overheden en het gerommel van commerciële banken. Je hebt als burger absoluut geen enkele stem in het monetaire beleid van centrale banken en overheden, maar je bent wel verplicht om de gevolgen te ondervinden van dat wanbeleid. Tot nu, blockchain technologie en crypto tokens zijn het juiste middel, als jij dit adopteert voor jouw eigen financiën dan kan de overheid niet meer de controle voeren over jouw uitgaven en beheer van je financiën.

Nu zal men zeggen dat crypto tokens zeer speculatief zijn, dat zal ik niet ontkennen, maar de markt wordt heel snel volwassen. Daarmee worden excessen in koersbewegingen ook steeds meer naar de achtergrond verwezen. Waarom ik erg aandring op het adopteren van de technologie, is omdat het een zeer complexe materie is. Beroepsmatig verdiep ik mij er in en nog steeds leer ik dagelijks de technologie te doorgronden. Het is een hele grote inhaalslag die genomen dient te worden. Maar ik kan je zeggen dat het zeer de moeite waard is. Vaar niet blind op adviezen van anderen, hiertoe werd je al gedwongen door jaren aan het handje van de bank verplicht mee te lopen. Het resultaat is dat zij niets aan jouw hebben en dat zij alleen aan zichzelf denken en dat je bent vervallen tot een code in plaats van een menselijke klant, jij bent een algoritme voor de bank en als je niet in de maat meeloopt, dan ben je verworden tot een probleemgeval. Helaas hebben Bitcoin en cryptotokens geen goed trackrecord als het gaat om veiligheid. Dagelijks hebben we nog te maken met hacks en aanvallen om tokens te stelen. Maar veel van die gevallen is ook toe te schrijven aan de gebruikers. Het is moeilijk, maar dat houdt niet in dat je dan maar een onbekend mannetje in de donkere steeg van het internet moet vertrouwen. Focus je niet op de koerswaarde van een cryptotoken, maar juist naar de gebruiksmogelijkheden van het cryptoplatform.

Als je voor één platform kiest, betekent dat niet direct dat je dan geen gebruik kunt maken van andere gebruiksmogelijkheden op andere cryptoplatformen, iedere dag komen er meer bruggen bij die het ene blockchain netwerk met het ander verbinden. Heb je twijfel of je het allemaal wel zult kunnen bevatten, bekijk dan eens deze playlist van Microsoft Developer op YouTube[1], wil je meer leren over verschillende blockchain platformen en tokens, kijk dan eens op coinmarketcap[2], klik de specifieke tokens aan en je zult daar een schat aan informatie vinden, tot aan de whitepapers en sourcecode van de betreffende tokens. Je hoeft echt niet alles te bestuderen, maar ga eens rondstruinen en leer meer over onder andere:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=pm2WPY8RG9s&list=PLlrxD0HtieHi99pmroflQ2BUURV_qQa47&index=1

[2] https://coinmarketcap.com/

 • Bitcoin (BTC)
 • Cardano (ADA)
 • XRP (XRP)
 • Polkadot (DOT)
 • Avalanche (AVAX)
 • Algorand (ALGO)
 • FTX Token (FTT)
 • Zcash (ZEC)
 • Ethereum (ETH)
 • Tether (USDT)
 • Solana (SOL)
 • Litecoin (LTC)
 • Chainlink (LINK)
 • Internet Computer (ICP)
 • Tezos (XTZ)

Ga informatie verzamelen over het gebruik van wallets, leer wat er voor verschillen zijn, hoe dat ze gebruikt dienen te worden. Onderwijs jezelf in wat mining is, staking voor andere protocollen. Wat is de Governance van de verschillende tokens, verdiep je in de mogelijkheden van DEFI (decentralized Finance). Als daar behoefte voor is kan ik er wel eens een blogpost aan wijden, maar je zult zelf de uren moeten maken om wegwijs te worden. Ja zelfs als je al op leeftijd bent, dan nog ben je verplicht om je te verdiepen. Ik spendeer zelf bijna net zoveel tijd aan studeren dan dat ik aan werk besteed, ik begrijp heus wel dat dit niet voor iedereen is weggelegd, maar er is een hoger doel te behalen hier.

Bitcoin is de grote middelvinger naar alles wat met overheid en monetaire beleid te maken heeft. Er zal nog een hele grote strijd geleverd moeten worden. De overheid en de bankenlobby zullen zich niet zomaar gewonnen gaan geven. Maar het goede is, blockchain protocollen en Crypto’s kunnen niet worden gecanceld. Persoonlijk verwacht ik een hete strijd, waarin de overheid ver zal gaan, gevoed door de commerciële banken. Ze zullen mensen achter de tralies proberen te krijgen die de orde verstoren. De burger heeft het middel in handen om de leiding over te nemen, hoe langer crypto-tokens bestaan, hoe steviger het fundament zal worden. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe groter het probleem gaat worden. Landen en centrale banken zullen om je gunst gaan strijden en zullen zeggen dat CBDC (Central Bank Digital Currency) toch hetzelfde is en dat alleen zij betrouwbaar zijn. Laten we die zeepbel dan maar direct doorprikken, alles wat een crypto token, en dan met name Bitcoin is, dat is een CBDC juist niet. CBDC is juist het ultieme middel in handen van overheden om nog sneller die cashloze samenleving na te jagen. Voor blockchain protocollen en cryptotokens geldt dat de meerderheid van de gebruikers het beleid bepalen, meestal door stemming, er kan zelfs gestreden worden voor Governance besluiten als gebruikers vinden dat dit beter is dan wat er wordt geboden.   

Bij een CBDC is dat totaal niet mogelijk, sterker nog, een CBDC zal nog eenvoudiger van je ontnomen kunnen worden dan het geld wat je nu gebruikt. Dus laat je niet in de luren leggen door de propaganda van de overheid. Er zal een hoop bagger over de burger worden uitgestrooid. Want Crypto’s en blockchain werken verstorend en in plaats van de burger slapeloze nachten bezorgen is het de burger die de overheid slapeloze nachten zal bezorgen. De burger zal overheden moeten dwingen om geen banken meer overeind te houden. Want die zullen massaal omvallen als zij blockchain technologie en crypto procedés niet willen adopteren. Er is niets transparanter dan blockchain, iedere handeling wordt geregistreerd dat door iedereen is te controleren. Ja ook door de overheid, alleen kan niemand een transactie ongedaan maken, dus ook de overheid niet. Er zijn crypto-protocollen die absolute geheimhouding garanderen, dat is zeer moeilijk en niet te doorgronden als je geen absolute expert bent. Ik kan dan ook iedereen adviseren wanneer je geen geheimhouding nodig hebt om niet aan te monsteren bij dat soort clubs. Vereist jouw transacties wel absolute geheimhouding, dan wil ik het helemaal niet weten en verlang ik ook dat je bij mij uit de buurt blijft. Want dat dient geen enkel hoger doel dan je eigen donkere geweten. Laten we één ding duidelijk maken, transparantie in transactie betekend overigens niet dat ieder detail op straat ligt, het zijn de handelingen/transacties binnen de blockchain die transparant zijn, niet het doel waarvoor de transactie tot stand komt. Dus ik kan niet inzien of je zakgeld geeft of krijgt overgemaakt, of dat je een pakje sigaretten aanschaft of een tweede hamburger bij McDonalds koopt.

Een veel gehoorde klacht is dat het te moeilijk is om transacties uit te voeren, dus zal het nooit kunnen dienen als een betaalmiddel. Dat wordt iedere dag beter, hoe meer gebruikers er bij komen hoe sneller dat de ontwikkelingen elkaar zullen opvolgen. Als je denkt dat het voor jou niet meer is weggelegd, sta er dan bij stil dat je jouw kinderen en kleinkinderen een enorm plezier doet, ze zullen je er dankbaar voor zijn en niet meer nawijzen dat jouw generatie er een teringzooi van heeft gemaakt op financieel gebied. Je kan er nergens mee betalen, nog zoiets, geldt allemaal hetzelfde voor, hoe meer gebruikers er zijn hoe meer bedrijven het zullen adopteren, want anders lopen ze de klant mis, zo simpel is dat. Voor ieder argument is wel weer een oplossing te bedenken, hier wordt door de ontwikkeling gemeenschap binnen de blockchain protocollen dan ook zeer hard aan gewerkt. Banken hebben zich ook door de jaren heen geïnnoveerd, er is tegenwoordig een breed scala aan bancaire producten, echter er is één groot verschil met de ontwikkelingen in blockchain. Nieuwe bankproducten worden ontwikkeld om de klant nog meer vol te hangen met producten, terwijl de ontwikkelingen binnen blockchain wordt gedaan uit noodzaak. Wanneer de gebruikers kenbaar maken wat zij nodig hebben, dan wordt er alles op alles gezet om die mogelijkheid te kunnen bieden. Nou kan er gezegd worden dat de klant niet weet wat hij wil tot dat het geboden wordt, dit gebeurt ook wel in blockchain, het zal een tijdelijke hype kennen omdat het iets nieuw is, maar zal een langzame dood sterven als het geen verder nut dient dan meedansen op de hype.

Dit is geen relaas om nu iedereen zijn bankrekening te laten sluiten en massaal over te stappen op blockchain en crypto, verre van dat zelfs. Maar omdat het een moeilijke materie is die tijd vergt om te doorgronden zou ik wel willen dat iedereen begint met zichzelf vertrouwd te maken met de materie. Je bent het aan jezelf en volgende generaties verplicht om het te bestuderen. Maak jezelf wegwijs, zodat jij niet degene zal zijn die achteraf klaagt dat er iets is gebeurd met je tokens door wanpraktijken van een ander. Uiteindelijk ben je in de crypto-wereld baas over je eigen mogelijkheden, zolang je maar weet wat je doet. Laten we afsluiten met een gevleugelde uitspraak binnen de crypto wereld: NOT YOUR KEYS, NOT YOUR COINS. Begin daar maar mee om te doorgronden wat daar precies mee wordt bedoeld.

De standpunten in deze publicatie zijn mijn eigen meningen en weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten van P.T. Emas Cemerlang Bersama.

Als je het tot hier hebt volgehouden om alles te lezen, dan wil ik je bedanken voor de tijd die je genomen hebt. Voor vragen en opmerkingen zal ik alle contact gegevens hieronder vermelden. 

Y.S. Koen, ysk.koen@gmail.com


Verder ben ik te bereiken op:

P.T. Emas Cemerlang Bersama

Axa Tower Lt.45, Jalan Prof. Dr. Satrio 18, Karet Kuningan, Setiabudi,

12940, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, INDONESIA

Tel: +62-821-1377-8883

support@emcebe.com